Μάθετε Γερμανικά εύκολα με τη μέθοδο Deutsch-interaktiv Η μέθοδος Deutsch-interaktiv είναι αποτέλεσμα πολύχρονης διδακτικής εμπειρίας και ακαδημαϊκών σπουδών στη γλωσσολογία της Γερμανικής Γλώσσας.
ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήμα παιδικό εφηβικό

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία του Goethe Institut καθώς και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Τα τμήματα είναι ολιγομελή με μέγιστο αριθμό μαθητών 4, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος Deutsch-Interaktiv.


Τμήμα ενηλίκων

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία του Goethe Institut καθώς και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Το τμήμα ενηλίκων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ενήλικων μαθητών, όπου ο περιορισμένος χρόνος και η ταχύτητα καθορίζουν τη μορφή του μαθήματος.


Τμήμα Germanistik

Προετοιμασία στο ειδικό μάθημα των γερμανικών για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο στα Τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και Διερμηνείας και Μετάφρασης. Ειδικό τμήμα για φοιτητές Γερμανικής Φιλολογίας για το μάθημα της Λογοτεχνίας.


Test-DaF

Προετοιμασία για την ειδική εξέταση στο πιστοποιητικό το οποίο είναι απαραίτητο για την φοίτηση σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Καθοδήγηση στην επιλογή του πανεπιστημίου και προγράμματος σπουδών καθώς και στην συμπλήρωση των αιτήσεων.


Auffrischungskurs

Στόχος του συγκεκριμένου τμήματος είναι η διατήρηση των υπαρχουσών γνώσεων και η εξάσκηση αυτών, έτσι ώστε αφενός να μην εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου, αφετέρου να κάνουν τη μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ευκολότερη. Απευθύνεται σε όσους μετά την απόκτηση ενός πτυχίου δεν έχουν χρόνο για να συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο, θέλουν όμως να μην χάσουν την ευχέρεια των προφορικών και του λεξιλογίου που έχουν ήδη αποκτήσει.

© Copyright 2009. All rights reserved. Deutsch-Interaktiv. Powered by the Rocket