Μάθετε Γερμανικά εύκολα με τη μέθοδο Deutsch-interaktiv Η μέθοδος Deutsch-interaktiv είναι αποτέλεσμα πολύχρονης διδακτικής εμπειρίας και ακαδημαϊκών σπουδών στη γλωσσολογία της Γερμανικής Γλώσσας.
Τι είναι η μέθοδος Deutsch-Interaktiv
H μέθοδος  Deutsch-Interaktiv βασίζεται στην διδακτική αρχή του κινήτρου, το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών.
Χρησιμοποιώντας αυθεντικό γλωσσικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο επίπεδο του κάθε τμήματος, επιτυγχάνεται ένα ευέλικτο και ενδιαφέρον μάθημα, αφού ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει  τις  γραμματικές και λεξιλογικές του  γνώσεις στην πράξη. Μέσα από εφημερίδες, περιοδικά, ταινίες, τραγούδια  και λογοτεχνία ανακαλύπτει τα γερμανικά ως μέσο επικοινωνίας και πολιτισμού.
Στόχος της μεθόδου Deutsch-Interaktiv είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή για τη γερμανική γλώσσα, βλέποντας το αντίκρισμα των γνώσεων που αποκτά. Η παραδοσιακή διδασκαλία συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες σε ειδικά προγράμματα υπολογιστών. Εκτός αυτού ο μαθητής ως μέλος ομάδας εργάζεται σε κοινά Projekt πάνω σε θέματα καθημερινότητας.
Ο εκπαιδευτικός αυτός συνδυασμός αφενός αφυπνίζει το ενδιαφέρον του μαθητή, αφετέρου δρα παραγωγικά στην εκμάθηση των γερμανικών επιτυγχάνοντας τη αποτελεσματικότερα και με ευχάριστο τρόπο.
Η μέθοδος Deutsch-Interaktiv είναι αποτέλεσμα πολύχρονης διδακτικής εμπειρίας και ακαδημαϊκών σπουδών στη γλωσσολογία της Γερμανικής Γλώσσας. Ο μικρός αριθμός μαθητών ανα τμήμα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του ιδιαίτερου μαθήματος, ενώ διατηρεί το ενδιαφέρον και το συναγωνισμό ζωντανό, κύρια χαρακτηριστικά της διδασκαλίας σε τάξη.
© Copyright 2009. All rights reserved. Deutsch-Interaktiv. Powered by the Rocket